Сервиз

МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ
Фирмата е оборудвана със специализиран транспорт и монтажни екипи, с възможност за компетентен монтаж и удовлетворяване желанията на клиентите.


ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
След сигнал за рекламация, подаден от клиентите, представители на фирмата посещават обекта и съгласно условията на гаранцията взимат необходимите мерки.


СЛЕД ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Взаимоотношенията между фирмата и клиентите не приключват след изтичане на гаранцията.
Периодично се извършва профилактика на дървената дограма, подмяна на износените части и други мероприятия според необходимостта.


ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА
ГАРАНЦИОННА КАРТА