crownstanev3
 • О Ф Е Р И Р А Н Е  • Д О Г О В А Р Я Н Е  • М О Н Т А Ж  •

ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

 Ние от „Станев „ вярваме, че отношенията ни с клиентите стартират от доверието –
едновременно толкова просто и толкова сложно за даване.

Най-важния компонент да изградим това към което се стремим – коректни и лоялни отношения
с клиентите, които да останат във времето.
Процесът на проектиране и реализация на избраните от Вас продукти,
преминават  през няколко етапа:

 К О Н С У Л Т А Ц И Я  И  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я 

При първоначален разговор по телефона или лична среща нашите служители се запознават с параметрите, касаещи Вашето запитване и правят кратка презентация на продукта, от който се интересувате.
На база дългогодишния опит в производството и монтажа на дървена дограма консултираме клиентите с цел по-добър краен продукт.

О Ф Е Р И Р А Н Е

По Ваши размери може да бъде изготвена  приблизителна, ориентировъчна цена.
Оферирането  с цел по-голяма точност в калкулирането на цената се извършва  след оглед и снемане на  размери на обекта. Посещението се осъществява след  предварителна уговорка.
В офертата се посочват размерите, вида отваряне и цените на избраните от вас изделия,
както и материалът, от който желаете да бъдат изработени.

Във възможно най-кратък срок  я получавате на хартиен носител или на посочена от Вас електронна поща.
Валидността на офертата е конкретна за всеки отделен случай.
При изявено желание за съвместна работа, след този срок се извършва ново офериране. 

Д О Г О В А Р Я Н Е

След уточняване на параметрите на изделията и приемане на офертата сключваме договор за изработка. При направено авансово плащане поръчката влиза в производство.

М О Н Т А Ж 

Монтажът се извършва от квалифицирани  монтажни екипи, като всяко изделие внимателно се опакова и товари с цел избягване на механични увреждания по дървото.
Технологията на монтажните дейности е съобразно утвърдената  практика на фирмата.
По Ваше желание може да бъде извършен демонтаж, след предварително договаряне.