crownstanev3
•  С Т А Н Д А Р Т  •  Ф О Л Ц В А Г Е Н  •  H E B E S H I B E  •  Х А Р М О Н И К А  •

ПРОЗОРЦИ

Прозорците „Станев“ се изработват от висококачествена селектирана иглолистна и екзотична дървесина,
селектирана или клинозъбно снадена, изчистена от дефекти (чепове, смолни канали, сърцевина и др.) дървесина.

Отстраняването им намалява до минимум естествените вътрешни напрежения в дървесината,
елиминира риска от деформации и постига по-добра устойчивост при експлоатация,
в съчетание с подобрен външен вид на изделията.
Дървото като материал се характеризира с голяма издържливост и дава възможност за изпълнение на
най-разнообразни нестандартни размери, решения и форми – сводове, овали, триъгълници и други.
По желание на клиента прозорците се окомплектоват с подпрозоречни дъски,
обшивка, первази, комарници или дървени капаци.

СЪВРЕМЕННИЯТ ДИЗАЙН ПРИДАВА ЛУКСОЗЕН ВИД НА ПРОЗОРЦИТЕ И
УЛЕСНЯВА ТЯХНОТО ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.

Прозорци Станев според конструкцията си се предлагат в следните варианти:
null

СТАНДАРТ 68

• МЕКИ ЛИНИИ •

null

СТАНДАРТ 78

• МЕКИ ЛИНИИ •

null

СТАНДАРТ 88

• КОМФОРТ •

СПОРЕД ВИДА ОТВАРЯНЕ СЕ ИЗРАБОТВАТ НЯКОЛКО ТИПА ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ:
• Стандарт – еднокрил и двукрил
• Тип Фолксваген” – отваряне с паралелно плъзгане
• Тип „Hebeshibe– отваряне плъзгане с повдигане
• Тип „Хармоника– отваряне с нагъване
ЗА ДА ПРЕЦЕНИТЕ ОТВАРЯЕМОСТТА, ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗИТЕ С НЯКОЛКО ФАКТОРА:
– къде са разположени мебелите и ще пречат ли при отваряне на крилата

– избор на крило за проветряване
– достъп за почистване отвън
•  Е Д Н О К Р И Л  • Д В У К Р И Л  •

СТАНДАРТ

– Едноосово отваряне по вертикална ос;
– Двуосово отваряне по
вертикална и хоризонтална оси;
Надеждно плътно затваряне;
– Перфектни шумо и
топлоизолационни качества.
Прецизна регулировка в трите посоки
•  П Л Ъ З Г А Щ И  •

ТИП ФОЛКСВАГЕН

– Приплъзване
с фронтално отместване;
– Плавно движение на крилото;
– Надеждно плътно затваряне;
– Лесно регулируем фалцов
обков,
осигуряващ и
сигурна микровентилация;
• П Л Ъ З Г А Н Е  С  П О В Д И Г  А Н Е  •

ТИП HEBESHIBE

– Перфектни
изолационни качества;
– Изключителна
конструктивна устойчивост;
– Отваряне на големи площи;
– Плавно движение на крилото;
– Лесна и прецизна регулировка;
•  П Л Ъ З Г А Н Е  С  Н А Г Ъ В А Н Е  •

ТИП ХАРМОНИКА

– Възможност за 100% отваряне
на големи площи;
– Надеждно плътно затваряне;
– Прецизно регулиране на обкова
и силата на притискане;
–  Възможност за закрепване на сгъващата
се врата във всяко частично положение.