crownstanev3
• Б Е З О П А С Н О С Т  •  З А Щ И Т А  •

КЕПЕНЦИ

КАПАЦИТЕ (КЕПЕНЦИТЕ) ИМАТ НЯКОЛКО ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА:
  • Обезопасяват прозорците и затрудняват проникването в къщата;
    ……………
  • Осигуряват сигурна защита срещу атмосферните условия;
    …………..
  • Предпазват самите прозорци от капризите на времето, както и от резките температурни разлики;
    …………..
  • Допринасят за намаляването на топлинните разлики.